Как можем ви помогнем

Сфери на дейност

Семейно право

Насочихме усилията си в това да подпомагаме хората в техните семейно-правни отношения, консултираме своите доверители адекватно

Read More

Събиране на вземания

Когато извършвате търговска дейност или просто сте предоставили парична сума в заем, може да се сблъскате

Read More

Дигитализация

Навлизането на новите технологии и бързината в общуването посредством електронни съобщения доведе до по-широко приложение на

Read More

Абонаментното правно обслужване

Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време (отчетен период)

Read More

Сделки с недвижими имоти

Една от основните компетенции на кантората ни е предоставяне на адекватна правна помощ както на граждани,

Read More

Търговско и дружествено право

Независимо дали искате да стартирате нов бизнес или вече имате изграден успешен такъв, ние знаем, че

Read More
[mc4wp_form id="184"]