адв. д-р Гергана Върбанова

 • доктор по право
 • Сфери на дейност търговско и дружествено право; юридически лица с нестопанска цел; облигационно право; вещно и строително право, сделки с недвижими имоти; гражданско и семейно право; процесуално представителство и съдействие по дела; дигитализация и информационни технологии
 • Стаж: 16 години
 • Адрес за контакти: гр.Варна, ул.Дрин 10, ет.1
 • Мобилен номер: 0897 872010
 • Email: gergana@varbanova.bg

Професионален опит

Адвокат д-р Гергана Върбанова е съосновател и управляващ съдружник в Адвокатска кантора “д-р Гергана Върбанова” – гр. Варна. Един от малкото специалисти в България, които са сертифицирани и работят под Общите условия на FIDIC. Има богат опит в областта на търговското и дружественото право. Адвокат Върбанова е консултирала изграждането на търговски комплекси на територията на източна България и има натрупан сериозен опит в областта на  строителното право и провеждането на тръжни процедури за водещи търговски дружества.
Член на Варненска Адвокатска колегия и е избрана за редовен член на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Варна.
Участвала е в работната група към НС по изготвяне на проект за промени в Семейният Кодекс.
Автор е на статии, публикувани в специализирани юридически издания в областта на дигиталните услуги и приложението на електронните документи в гражданския и търговски оборот.

Образование и квалификация

 • придобита образователна и научна степен доктор с тема на дисертационния труд “Правен режим на електронните документи”
 • Представител по индустриална собственост при БПВ
 • СДК „Право на Европейския Съюз“, Софийски университет “Св.Клинет Охридски”, ЮФ, София
 • Преминато обучение по Практическо Приложение на жълта книга по FIDIC – „Договорни условия за техническо оборудване и проектиране – строителство“ – издаден Сертификат за преминато обучение от  FIDIC и BACEA
 • Преминато обучение по управление на искове и разрешаване на конфликти под Общите условия на FIDIC –  и издаден Certificate for attending an international contract training course –  ECV, FIDIC and BACE
 •  Сертифициран дистанционен курс „Правосъдие“ организиран от еdX – Harvard University, USA
 •  Сертифициран дистанционен курс „Въведение в правото на ЕС“, Europa Institute at Leiden Law School, Leiden University, Holland
 •  Преминато обучение по медиация при БТПП и вписван медиатор в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

Езици

Български език; Английски език

 

Свържи се с мен