Правен режим на електронните документи

Правен режим на електронните документи

  • монография

Правен режим на електронните документи“ е първото монографично изследване, посветено на електронните документи и приложението им в гражданския процес.

Книгата е полезна за адвокати, съдии, практикуващи юристи и студенти по право, нотариуси и съдебни изпълнители, както и за всички онези, които използват в ежедневието си електронни документи и електронен подпис.

Правен режим на електронните документи” може да бъде поръчана на адрес:
https://delivery.econt.com/buy/bvbn1

Книгата изследва:
📌 Характерните особености на писмения документ;
📌 Националната и наднационална правна уредба на електронните документи;
📌 Понятието за електронен документ и видовете електронни документи;
📌 Понятието за електронен подпис и видовете електронен подпис;
📌 Електронните документи, инкорпориращи друго електронно съдържание;
📌 Субектите на електронни изявления;
📌 Релевантните факти за електронните изявления;
📌 Електронните документи като доказателство в гражданския процес;
📌 Представяне и оспорване на електронни документи в исковия граждански процес;
📌 Примери за представяне на електронни документи в исковия процес (sms съобщения, приложения за инстантна комуникация и имейл кореспонденция);
📌 Обезпечаване на електронни доказателства пред съда и посредством съставянето на констативен протокол по чл.593 от ГПК;
📌 Упражняване на процесуални права по електронен път;
📌 Анализ на съдебната практика;
📌 Предложения за законодателни изменения.

Книгата е на промоционална цена от 19,99 лв. при корична цена – 25 лв., а 10% от всички продажби ще бъдат дарени на фондация “Искам бебе”!

Contact Me