Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Какво е съдебна делба?

Какво е съдебна делба? Когато съсобствениците желаят да прекратят съсобствеността и не могат да уредят този въпрос доброволно, се пристъпва към съдебна делба. За започване на дело по съдебната делба е достатъчно единият от съсобствениците да не е съгласен или да се е дезинтересирал, респективно да не желае доброволно уреждане и прекратяване на съсобствеността. Предмет…

Read More
  • 1
  • 7
  • 8