Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Какво е домашно насилие?

По смисъла на чл.2 от Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), домашното насилие, е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права. Анализа на текста на закона налага и изводът, че закона цели да даде защита срещу всяко…

Read More

Правни аспекти на търговията с криптовалута

Правни аспекти на търговията с криптовалута докладът е публикуван в сборник с доклади от 1-ва Национална научна конференция, 9 ноември 2018 - "Правото и бизнесът в съвременното общество", Икономически университет - Варна автор: адвокат Гергана Костова Върбанова „Демокрацията е най-доброто постижение в човешката история не защото е съвършена, а защото още не сме измислили нещо…

Read More

Какво е съдебна делба?

Какво е съдебна делба? Когато съсобствениците желаят да прекратят съсобствеността и не могат да уредят този въпрос доброволно, се пристъпва към съдебна делба. За започване на дело по съдебната делба е достатъчно единият от съсобствениците да не е съгласен или да се е дезинтересирал, респективно да не желае доброволно уреждане и прекратяване на съсобствеността. Предмет…

Read More
  • 1
  • 7
  • 8