Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Делба на съсобствен имот, след прекратяване на брака

Обикновено въпросите свързани със собствеността и ползването на семейното жилище се поставят за решаване след приключване на бракоразводният процес. Редки са случаите, в които съпрузите доброволно уреждат въпросите свързани със съсобствеността по отношение на често единственото придобито по време на брака жилище. Във връзка с това, възникват много въпроси у вече бившите съпрузи и понякога,…

Read More

Развод по взаимно съгласие

Производството по развод по взаимно съгласие започва по молба на съпрузите подадена до съответният Районен съд. По правило компетентен е Районният съд по постоянен адрес на един от съпрузите, но е възможно молбата да бъде подадена и до Районен съд, който не е по постоянен адрес и на двамата съпрузи. В Молбата си до съда…

Read More

Развод поради дълбоко и непоправимо разстройство на брака

Разпоредбата на чл.49 от СК предвижда, че всеки от съпрузите може да поиска развод, при положение, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен. Семейния кодекс не дава легално определение на понятието дълбокото и непоправимо разстройство на брака като съдържанието му се извежда от житейският опит и съдебната практика. Съдът трябва във всеки един отделен случай…

Read More