Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Дигитален подпис върху таблет – саморъчен или електронен подпис?

Дигитален подпис върху таблет – саморъчен или електронен подпис?* Дигиталната трансформация има за цел да подобри чрез средствата на технологиите редица процеси в обществения живот, а дигитализацията ни осигурява конвертиране на информацията в електронна форма. Често процесите на дигитализация и дигитална трансформация се  подценяват от гледна точка на правното им регулиране, което налага факти от…

Read More

Електронна идентификация и защита на личните данни

Докладът е представен на кръгла маса „ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИДИГИТАЛИЗАЦИЯТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“, проведена на 01.10.2021 г. в ИУ - Варна Електронната идентификация ще бъде неизменна част от ежедневието на съвременния човек, който в условията на дигитално общуване предоставя ежедневно личните си данни в глобалната мрежа. Проучване на Евробарометър[i] от месец Декември 2019…

Read More

Връчване на призовки и съобщения по електронен път. Критичен анализ.

Връчване на призовки и съобщения по електронен път. Критичен анализ. Проблемът             Развитието на технологиите засяга всички сфери на обществения живот, а пандемична обстановка показа, че процесът на дигитализация е забавен и съдилищата не бяха подготвени за извършване на процесуални действия по електронен път. Това от една страна се дължеше на липсата на законодателна уредба…

Read More