Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Токенизация на реални активи

Токенизация на реални активи докладът е публикуван в сборник с доклади от Национална научна конференция – “Правото и бизнесът в съвременното общество”, 2022 г., Икономически университет – Варнаавтор: адвокат д-р Гергана Върбанова Въведение        Идеята за токенизация на реални активи посредством имплементирането на различни технологични решения не е нова. С навлизане на блокчейн технологията все…

Read More

Годишен финансов отчет на ЕАД Върбанова за 2022 год.

Годишен финансов отчет за 2022 год. на Еднолично адвокатско дружество "Върбанова" ЕИК / БУЛСТАТ: 177492846 На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство, Еднолично адвокатско дружество "Върбанова" публикува ГФО за 2022 год.Дружеството не подлежи на задължителен независим финансов одит и не е задължено да изготвя доклад за дейността. Адрес: гр.Варна, ул."Дрин"№10,…

Read More

Годишен финансов отчет на ЕАД Върбанова за 2021 год.

Годишен финансов отчет за 2021 год. на Еднолично адвокатско дружество "Върбанова" ЕИК / БУЛСТАТ: 177492846 На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство, Еднолично адвокатско дружество "Върбанова" публикува ГФО за 2021 год.Дружеството не подлежи на задължителен независим финансов одит и не е задължено да изготвя доклад за дейността. Адрес: гр.Варна, ул."Дрин"№10,…

Read More
  • 1
  • 2
  • 8