Here Our Best Work

Our Resent Case Studies

[mc4wp_form id="184"]

Годишен финансов отчет на ЕАД Върбанова за 2021 год.

Годишен финансов отчет за 2021 год. на Еднолично адвокатско дружество "Върбанова" ЕИК / БУЛСТАТ: 177492846 На основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводство, Еднолично адвокатско дружество "Върбанова" публикува ГФО за 2021 год.Дружеството не подлежи на задължителен независим финансов одит и не е задължено да изготвя доклад за дейността. Адрес: гр.Варна, ул."Дрин"№10,…

Read More

Дигитален подпис върху таблет – саморъчен или електронен подпис?

Дигитален подпис върху таблет – саморъчен или електронен подпис?* Дигиталната трансформация има за цел да подобри чрез средствата на технологиите редица процеси в обществения живот, а дигитализацията ни осигурява конвертиране на информацията в електронна форма. Често процесите на дигитализация и дигитална трансформация се  подценяват от гледна точка на правното им регулиране, което налага факти от…

Read More

Електронна идентификация и защита на личните данни

Докладът е представен на кръгла маса „ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ИДИГИТАЛИЗАЦИЯТА - ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПЕРСПЕКТИВИ“, проведена на 01.10.2021 г. в ИУ - Варна Електронната идентификация ще бъде неизменна част от ежедневието на съвременния човек, който в условията на дигитално общуване предоставя ежедневно личните си данни в глобалната мрежа. Проучване на Евробарометър[i] от месец Декември 2019…

Read More
  • 1
  • 2
  • 8