Доц. д-р Йордан Иванов

  • счетоводител
  • Сфери на дейност: счетоводно обслужване и данъчни консултации на физически и юридически лица
  • Професионален опит 15 години
  • Адрес за контакти: гр.Варна, ул.Дрин 10, ет.1
  • Мобилен номер: 0893636353
  • Email: office@delta-p.bg

“Делта – Пи Акаунтинг” ЕООД е счетоводна кантора с над 10 години професионален опит в предлагането на счетоводни услуги и бизнес консултации с фирми от различни бизнес сектори.  “Делта – Пи Акаунтинг”ЕООД предлага комплексно абонаментно счетоводно обслужване , данъчно консултиране , помощ при годишно счетоводно приключване , консултиране при стартиране и развитие на бизнеса. “Делта – Пи Акаунтинг” ЕООД  разполага с екип от професионалисти, предлага индивидуален подход към всеки клиент, спазвайки пълна конфиденциалност.

Управител на дружеството е доц. д-р Йордан Иванов, който е:

  •  Хабилитиран преподавател в ИУ – Варна;
  • Ръководител катедра “Индустриален бизнес”, ИУ – Варна;
  • Директор на ЦПО към ИУ-Варна;
  •  доктор по икономика – ИУ – Варна.

Езици

Български език и Английски език

Contact Me